Anmälan

Copyright © All Rights Reserved

Vårdnadshavare kan anmäla en elev till svenskundervisning vid svenska skolan i New Delhi från och med hösten det år barnet fyller sex år. Minst en av föräldrarna måste vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet.

 

Dispens kan sökas av andra svensktalande barn som kan bli antagna mot en avgift motsvarande summan av det svenska statsbidraget.

 

Skolan bedrivs med stadsbidrag från Sverige och med elevavgifter.

 

Fyll i och ta med vår registreringsblankett till första lektionstillfället!

 

Elever som vill delta i svenskundervisning

Som vårdnadshavare anmäler du eleven till svenska skolan i New Delhi genom att skicka en e-post till info@svenskaskolannewdelhi.com

 

Elever som vill delta i handledning för distansstudier

Om eleven valt att läsa svenska på distans och vill delta i den handledningsgrupp som Svenska skolan i New Delhi har ska vårdnadshavare skicka en anmälan till epostadressen: info@svenskaskolannewdelhi.com. Eleven behöver även fylla i och ta med vår registreringsblankett till handledningen.

 

Svenska skolan i New Delhi kan inte anmäla elever till distansutbildning i svenska. Anmälan till någon av de distansskolor som erbjuder svenskundervisning måste göras av elevens vårdnadshavare.

 

Det finns flera distansskolor som erbjuder svenskundervisning för grundskola och gymnasieskola. Svenska skolan i New Delhi har elever som läser svenska genom

Sofia Distan, mer information hittar du på deras webbsida. www.sofiadistans.nu.

 

De senaste åren har svenska skolan haft strax över 20 elever i åldrarna 6 till 16 år.

Foto: Svenska skolan i New Delhi