Anmälan

Copyright © All Rights Reserved

Vårdnadshavare kan anmäla en elev till svenskundervisning vid svenska skolan i New Delhi från och med hösten det år barnet fyller sex år. Minst en av föräldrarna måste vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet.

 

Dispens kan sökas av andra svensktalande barn som kan bli antagna mot en avgift motsvarande summan av det svenska statsbidraget.

 

Skolan bedrivs med stadsbidrag från Sverige och med elevavgifter. Terminsavgiften är för närvarande 8000 INR per barn och betalas vid första lektionstillfället.

 

Fyll i och ta med vår registreringsblankett till första lektionstillfället!

 

Elever som vill delta i svenskundervisning

Som vårdnadshavare anmäler du eleven till svenska skolan i New Delhi genom att skicka en e-post till info@svenskaskolannewdelhi.com

 

Elever som vill delta i handledning för distansstudier

Om eleven valt att läsa svenska på distans och vill delta i den handledningsgrupp som Svenska skolan i New Delhi har ska vårdnadshavare skicka en anmälan till epostadressen: info@svenskaskolannewdelhi.com. Eleven behöver även fylla i och ta med vår registreringsblankett till handledningen.

 

Terminsavgiften på 4000 INR betalas i början av terminen. När antalet deltagare i gruppen har fastställts tillkommer avgift för handledning vilket meddelas senare under terminen.

 

Svenska skolan i New Delhi kan inte anmäla elever till distansutbildning i svenska. Anmälan till någon av de distansskolor som erbjuder svenskundervisning måste göras av elevens vårdnadshavare.

 

Det finns flera distansskolor som erbjuder svenskundervisning för grundskola och gymnasieskola. Svenska skolan i New Delhi har elever som läser svenska genom

Sofia Distan, mer information hittar du på deras webbsida. www.sofiadistans.nu.

 

De senaste åren har svenska skolan haft strax över 20 elever i åldrarna 6 till 16 år.

Foto: Svenska skolan i New Delhi