Om föreningen

Copyright © All Rights Reserved

Svenska skolan i New Delhi är en föräldradriven verksamhet som startade 2007 av utlandssvenskar bosatta i New Delhi.

 

Svenska skolföreningen i New Delhi, som vanligtvis kallas för svenska skolan i New Delhi, består av föräldrar till de elever som går på skolan och andra intresserade personer till exempel undervisande lärare.

 

Föreningen har en styrelse som väljs av dess medlemmar vid föreningens årsmöte.

 

Styrelsen håller möte fyra gånger om året och består av;

Ordförande: Anna Bredgård

Kassör: Anders Båtemyr

Ledamot: Lotta Widerström

Ledamot: Katarina Woolley

Suppleant: Anna Tomasson

Lärar- och handledarrepresentant: Helene Forsberg

 

Verksamheten är ideell och finansieras med statsbidrag från Sverige samt elevavgifter.

 

Vill du engagera dig i svenska skolans styrelse är du välkommen att ta kontakt med ordförande genom att skicka en e-post till info@svenskaskolannewdelhi.com.

 

Svenska skolan samlar en stor del av de familjer som bor i New Delhi och finns tack vare många engagerad föräldrar. Foto: Svenska skolan i New Delhi